Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo kết quả được công bố, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, sinh năm 1958; quê quán tại Nghệ An. Trước khi được bầu vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, đồng chí đã tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc
Đồng chí Phan Đình Trạc đã trải qua nhiều vị trí công tác như Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Từ tháng 1/2013, được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư. Từ tháng 1/2015, được giao nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư và điều hành hoạt động của Ban.
Từ tháng 9/2015, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Từ tháng 2/2016, được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020. Từ tháng 3/2016, được bầu bổ sung giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tháng 10/2017, tại Hội nghị T.Ư lần thứ sáu (khoá XII), được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phan Đình Trác tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí vào Bộ Chính trị.