Từ 20/7, áp dụng mức chi trả điều dưỡng mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 13/2014 hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, có hiệu lực từ ngày 20/7.

Theo đó, người có công với cách mạng và thân nhân sẽ được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe mới, trong đó, mức chi đối với chế độ điều dưỡng tại nhà là 1.110.000 đồng/người/lần; mức chi đối với chế độ điều dưỡng tập trung là 2.220.000 đồng/người/lần. Thông tư cũng quy định rõ các đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe, thời gian một đợt điều dưỡng từ 5 - 10 ngày, không kể thời gian đi và về. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần