Từ tháng 7, trợ cấp thai sản điều chỉnh thế nào?

Luật sư Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Công ty Luật Hồng Quang, Hà Nội
Chia sẻ

Kinhtedothi - "Vợ tôi dự sinh trong tháng 7 này, vậy trợ cấp thai sản có được điều chỉnh theo quy định mới về mức lương cơ sở hay không?" - Hoàng Văn Ninh, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trả lời
Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Như vậy, mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ điều chỉnh tương ứng với mức tăng của mức lương cơ sở.

Ngoài ra, Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, lao động nữ khi sinh con trong chế độ thai sản còn được hưởng trợ cấp theo “mức hưởng chế độ thai sản” hàng tháng theo quy định chung là mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Do vậy, mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng được tính theo mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm trước đó nên sẽ không được tăng tương ứng theo mức lương cơ sở mới tại thời điểm này.

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn