DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tuyên truyền bầu cử không được phân biệt người có chức vụ cao hay thấp

15-04-2016 14:28
Kinhtedothi - Ngày 15/4, Bộ Thông tin Truyền thông, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc.
Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định, công tác thông tin báo chí góp phần quan trọng vào thành công của bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ hơn mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện quan trọng này, nhằm tiếp tục hoàn thiện, củng cố, xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam do Nhân dân, vì Nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi tập huấn.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi tập huấn.
Bên cạnh đó, báo chí cũng góp phần trong việc lựa chọn bầu ra những người có đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của Nhân dân trong Quốc hội, HĐND các cấp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử, đặc biệt tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và thực hiện thành công cuộc bầu cử. Chủ động đấu tranh với âm mưu, chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta.
Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, từ nay đến ngày bầu cử, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; giới thiệu các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Quốc hội, HĐND các cấp; tuyên truyền thành tựu của Quốc hội, HĐND qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, trong giám sát và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước; Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hịện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Đồng thời, giới thiệu các điểm mới trong công tác bầu cử, HĐND lần này. Cụ thể là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể bộ máy bầu cử từ T.Ư đến địa phương. Quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử… Tuyên truyền về những quy định mới tại Luật Bầu cử Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử, các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri, các quy định về trình tự tổ chức bầu cử. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực của Nhân dân với cuộc bầu cử, kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, dân tộc thiểu số….

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh: Trong tuyên truyền các ứng cử viên, các cơ quan báo chí phải tuyên truyền một cách bình đẳng, không phân biệt giữa người tự ứng cử, người do các cơ quan giới thiệu. Không phân biệt giữa người có chức vụ cao và chức vụ thấp. Phải bình đẳng trong tuyên truyền giữa các ứng cử viên. Công tác tuyên truyền cần tập trung vào đối tượng các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức người lao động, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang Nhân dân cho đến khi có kết quả bầu cử…

Tại buổi tập huấn, phóng viên, biên tập viên cũng nghe giới thiệu về công tác hiệp thương, vận động bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; những điểm mới trong Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp; công tác chuẩn bị bầu cử…
TAG: