Tỷ lệ chọi tất cả các khối ngành xét tuyển đại học năm 2019

Lưu Ly
Chia sẻ

Kinhtedothi - Dựa vào tổng chỉ tiêu và tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành năm 2019, khối ngành có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/7.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, khối ngành III (kinh doanh, quản lý và pháp luật) là nhóm ngành có số lượt nguyện vọng xét tuyển cao nhất, 822.956 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu là 126.473.
Trong khi đó, khối ngành có tỷ lệ "chọi" cao nhất (1/7) là khối ngành VII (nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng), 104.769 chỉ tiêu mà có đến 739.587 nguyện vọng.
Theo Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, do trong khối ngành này có các ngành nhóm an ninh, quốc phòng, tuy chỉ tiêu ít nhưng số NV đăng ký rất cao nên kéo tỷ lệ "chọi" chung của khối ngành cao lên. Khối ngành sức khỏe (khối VI) tuy tổng số nguyện vọng đăng ký không nhiều (199.573 NV) nhưng do chỉ tiêu ít (34.352) nên tỷ lệ nguyện vọng trên chỉ tiêu cũng rất cao là 5,8/1.

 Tỷ lệ chọi khối ngành xét tuyển đại học 2019

 Bảng thống kê số thí sinh tham gia dự thi và xét tuyển 2019