DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 33%

06-01-2014 16:24
Kinhtedothi - Theo con số thống kê của Bộ Xây dựng, trong năm 2013 tỷ lệ đô thị hóa khoảng trên 33,47% (tăng 1,02% với với năm 2012). Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc khoảng 19,6 m2 sàn/người (năm 2012 đạt 19,1 sàn/người), trong đó: Tại đô thị là 23,1 m2 sàn, tại nông thôn là 18 m2 sàn.
Tổng diện tích sàn nhà ở đạt khoảng 79 triệu m2 sàn (trong đó tại đô thị khoảng 36,5 triệu m2 sàn, tại nông thôn khoảng 42,5 triệu m2 sàn). Nhà ở xã hội khoảng 1 triệu m2 sàn, tương đương với khoảng 20 nghìn căn hộ. Hỗ trợ cho khoảng 70 nghìn hộ gia đình người có công với cách mạng và 25 nghìn hộ nghèo khu vực  nông thôn cải thiện chỗ ở.

 
Tỷ lệ đô thị hóa năm 2013 tăng 1,02% với với năm 2012.
Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 (quy hoạch phân khu) so với diện tích đất xây dựng đô thị trung bình đạt 70% (năm 2012 đạt 60%) Quy hoạch chi tiết đạt khoảng 30% (năm 2012 đạt 25%).

Tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch chung 83,5% (năm 2012 đạt 72,3%). Tỷ lệ dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 79% (năm 2012 đạt 78%). Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị 84%.
TAG: