UBND tỉnh Quảng Ninh cho học sinh đi học trở lại từ 2/3

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1125/UBND–GD về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

UBND tỉnh giao người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học và các đồ dùng, phương tiện phục vụ học sinh; đảm bảo đủ các điều kiện để học sinh, sinh viên, học viên thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo đúng qui trình hướng dẫn của ngành Y tế; đảm bảo an toàn, an tâm cho học sinh, phụ huynh học sinh; chủ động phương án sẵn sàng triển khai các biện pháp để giải quyết kịp thời nếu có tình huống bất thường xảy ra.
Đồng thời tăng cường tổ chức công tác kiểm tra việc vệ sinh môi trường và tiêu độc, khử trùng và các biện pháp dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục và đào tạo; kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục tồn tại và nghiêm khắc xử lý vi phạm theo quy định (nếu có).
 Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông tin đến học sinh, phụ huynh về lịch đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên, học viên khi đi học.
Như vậy, đến hiện tại, Quảng Ninh là 1 trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước quyết định cho phép học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại vào ngày 2/3/2020, sau một thời gian dài nghỉ chống dịch Covid-19.