DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

UBND TP Hà Nội thông qua 6 nội dung quan trọng

29-08-2014 20:58
Kinhtedothi - Theo thông tin từ VP UBND TP chiều 29/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của tập thể UBND TP Hà Nội trong ngày 28/8/2014, đã xem xét thông qua 6 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Đó là: Xem xét thông qua Quy định về đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Cho ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP. Thông qua Danh mục các dự án chuyển tiếp được tiếp tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo trình tự thủ tục của Luật Đất đai năm 2013. Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh. Thông qua Dự thảo Khung kiến trúc, chiến lược, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử TP Hà Nội giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030. Thông qua Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP.

Đáng lưu ý, trong các số các nội dung trên, liên quan về đất đai đầu tư, UBND TP đã giao các Sở tài Nguyên & Môi trường, Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, hoàn thiện các báo cáo, quy định, quyết định trong tháng 9/2014, trình TP xem xét quyết định. Trong đó có việc, thông qua danh mục các dự án chuyển tiếp được tiếp tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo trình tự thủ tục của Luật Đất đai năm 2013 đối với 107 hồ sơ tiếp nhận trước ngày 01/7/2014.

Đối với chiến lược, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử TP Hà Nội giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030 nêu trên, UBND TP yêu cầu Sở TT & TT tiếp tục hoàn thiện các nội dung như trong Dự thảo và cần, làm rõ:  Phương pháp xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử TP Hà Nội, mối quan hệ của kiến trúc Chính phủ điện tử  TP Hà Nội với các bộ, ngành; Lộ trình xây dựng và đầu tư Chính phủ điện tử TP Hà Nội,  trong đó ưu tiên tập trung giai đoạn từ 2016 đến 2020 với các dịch vụ đảm bảo tốt cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, bổ sung việc phân bổ nguồn lực trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND TP quyết định.
TAG: