Ứng viên đề án 322 được bảo lưu kết quả

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 25/5, Cục Đào tạo nước ngoài - Bộ GD&ĐT đã có thông báo gửi các ứng cử viên đã trúng tuyển học bổng theo đề án 322 mà bị dừng lại đột ngột sẽ được bảo lưu kết quả du học.

Về thời hạn đăng ký nhu cầu chuyển đổi sang các chương trình học bổng khác cũng như đăng ký nhu cầu được tiếp tục bảo lưu kết quả trúng tuyển để đi học bằng NSNN đối với ứng viên đã trúng tuyển học bổng đại học và thạc sĩ, Cục Đào tạo với nước ngoài sẽ tiếp nhận đăng ký đợt đầu đến ngày 1/6/2012. Ứng viên chưa kịp đăng ký trước ngày 1/6/2012 có thể gửi đăng ký sau ngày 1/6/2012 và Cục sẽ tiếp tục tổng hợp để xử lý cụ thể và thông báo cho từng ứng viên biết.