Ưu tiên đầu tư các dự án dân sinh bức xúc vùng xa trung tâm

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 2/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551/QĐ-TTg và Kế hoạch số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, đại diện các Sở KH&ĐT và Ban Dân tộc TP đã thông tin về tiến độ xây dựng kế hoạch, trong đó, vấn đề vốn được các bên quan tâm bàn thảo. Theo đó, tổng nhu cầu vốn thực hiện Kế hoạch số 755 theo đề nghị của UBND các huyện là trên 81 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho các chương trình hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, phát triển rừng và cấp nước sinh hoạt. Trong khi đó, nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch số 551 lên tới 1.440 tỷ đồng, dành cho việc triển khai 154 dự án thành phần. Đây là nguồn vốn vô cùng lớn và thực tế TP không thể phân bổ đủ để triển khai ngay trong năm 2015.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương rà soát, thống kê, phân loại các nhóm đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi chỉ khi biết đồng bào cần gì mới có sự hỗ trợ phù hợp, thiết thực; đồng thời qua đó, TP sẽ có cơ sở, kế hoạch phân bổ vốn hợp lý. Trước khó khăn về nguồn vốn, Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt đề nghị Ban Dân tộc TP, các sở, ngành lựa chọn, ưu tiên các dự án dân sinh bức xúc và không trùng với các hạng mục của Kế hoạch số 166 để tập trung đầu tư trước. Phê bình các sở, ban ngành xây dựng kế hoạch chậm. Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện ngay các phần việc trong chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, bảo đảm việc triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào đúng tiến độ đề ra.