Ưu tiên kinh phí xây công trình dành cho trẻ em

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 19/CT/TU và triển khai Kế hoạch số 154/KH-UBND của UBND TP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới.

Theo đó, mục tiêu từ nay đến năm 2015, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt 95%, duy trì tỷ lệ phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100% . Đặc biệt, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi năm 2015 xuống dưới 16,5%. Ngoài ra, đảm bảo ít nhất 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Ưu tiên kinh phí xây dựng công trình cho trẻ em, trong đó, phấn đấu đến năm 2015, TP sẽ xây dựng được một nhà hát thiếu nhi trong khu vực nội thành, duy trì 100% các xã, phường có điểm vui chơi dành cho trẻ.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để các cấp, các ngành và mọi người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.