Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xem xét, kỷ luật đảng viên vi phạm

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Ngày 16/1, thông tin từ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa xem xét, kỷ luật một số cán bộ có vi phạm, khuyết điểm trong thời gian qua.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, kết luận các nội dung như sau:
Trên cơ sở xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Đoàn Xuân Hiếu (Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Hội đồng Nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng) trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, vi phạm Luật Đấu thầu 2013; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Hiếu.
 Ông Đoàn Xuân Hiếu. (Nguồn: Thành đoàn Đà Nẵng)
Đối với ông Võ Văn Phụ (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Phụ trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.
Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Võ Văn Phụ.
Đối với ông Phạm Văn Hải (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Phạm Văn Hải trong việc tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của lãnh đạo Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Phạm Văn Hải./.