DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp họp cho ý kiến về nhiều dự luật

11-01-2016 14:08
Kinhtedothi - Theo dự kiến, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 14/1.
Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Diễn ra đến ngày 16/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), dự án Luật tiếp cận thông tin, dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Tại phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Ủy ban cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước; cho ý kiến dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm...
TAG: