Vì sao 2 bộ SGK lớp 2 "biến mất"?

Kim Thỏa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đó, từ năm 2021 – 2022, NXB Giáo dục Việt Nam chỉ còn 2 bộ SGK thay vì 4 bộ SGK như năm nay. Việc này nhằm phát huy tối đa nguồn lực, trí tuệ của tác giả để đầu tư cho việc biên soạn SGK.

Năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 trên cả nước học 5 bộ SGK. Trong đó, 4 bộ sách của NXB Giáo dục VN gồm: "Kết nối tri thức với cuộc sống", "Cùng học để phát triển năng lực", "Chân trời sáng tạo", "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục".
 Từ năm học 2021 – 2022, NXB Giáo dục Việt Nam chỉ còn phát hành hai bộ SGK lớp 2. 

Theo quyết định phê duyệt Danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 9/2/2021, chỉ còn ba bộ sách gồm: "Cánh Diều", "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Chân trời sáng tạo" được phê duyệt sử dụng trong năm học 2021 - 2022.

Như vậy ở lớp 2, lớp 6 không còn hai bộ sách: "Cùng học để phát triển năng lực" và "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục".

Trả lời về vấn đề này, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho hay: Từ lớp 2 trở lên, NXB này có hai bộ sách. Trong đó, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được hợp nhất từ bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” và bộ “Cùng học để phát triển năng lực”; bộ sách “Chân trời sáng tạo” được hợp nhất từ bộ “Chân trời sáng tạo” và bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.

Mục tiêu hợp nhất là nhằm tập trung tối đa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ tác giả; tập trung nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác biên soạn sách, phát triển SGK giấy đồng bộ với sách và học liệu điện tử cũng như nâng cao chất lượng công tác tập huấn sử dụng SGK mới. Điều này cũng để tiết giảm tối đa chi phí nhằm có được các bộ SGK có chất lượng cao hơn nữa về nội dung, hình thức và giá cả hợp lý.

Cũng theo đơn vị này, 4 bộ SGK lớp 1 của mình tuy có sự khác biệt nhưng đều thể hiện quan điểm xuyên suốt trong việc biên soạn SGK. Việc hợp nhất đã làm cho bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” nâng cao hơn nữa về chất lượng bởi lẽ hội tụ được những điểm ưu việt của bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực”; làm cho bộ sách “Chân trời sáng tạo” nâng cao hơn nữa về chất lượng bởi lẽ hội tụ được những điểm ưu việt của bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.

Do đó, giữa 4 bộ sách lớp 1 và 2 bộ sách lớp 2 của NXB Giáo dục Việt Nam có một sự liên thông chặt chẽ. Việc hợp nhất này không làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh, cũng như việc lựa chọn SGK, bởi lẽ mỗi cuốn SGK đều bám sát và cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 9/2/2021 phê duyệt Danh mục 32 sách giáo khoa (SGK) lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, 32 SGK lớp 2 của 3 đơn vị xuất bản đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt là: Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm. Danh mục 32 SGK lớp 2 này là của đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng SGK môn tự chọn Tiếng Anh.

Với mỗi môn Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm có 3 SGK được phê duyệt; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 SGK.

Bộ GD&ĐT cho biết, quá trình thẩm định SGK lớp 2 đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng. Với tinh thần tiếp thu cầu thị của các NXB và sự chỉ đạo sát sao của Bộ GD&ĐT, sự đánh giá, góp ý kỹ lưỡng của Hội đồng, các bản mẫu SGK được phê duyệt đã bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu quy định.