Vinaconex ký kết Quy chế phối hợp trong các lĩnh vực công tác

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/12, Đảng ủy Tổng Công ty Vinaconex đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Tham dự lễ ký có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ ký kết.
Theo đại diện Vinaconex, Quy chế nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng ủy với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; tạo sự thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác. Qua đó, góp phần thực hiện tốt việc kết hợp các yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Đánh giá cao việc ký Quy chế phối hợp lần này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng điểm lại những thành công tại Đại hội đại biểu lần thứ 5 Đảng bộ Tổng Công ty Vinaconex diễn ra từ ngày 28 - 29/7/2020. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Tổng công ty sau khi chuyển đổi mô hình quản lý DN. Đồng thời, là một trong những đơn vị thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội với số phiếu bầu gần tuyệt đối. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trong nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, hàng năm, ngoài việc phấn đấu đạt được doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động và mở rộng phát triển, Tổng Công ty cũng đã quan tâm hơn tới hoạt động của Đảng bộ, công tác lãnh đạo của Đảng ủy, đoàn thể và mối quan hệ giữa Đảng ủy với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chứng kiến việc ký kết giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex.
Theo dõi hoạt động của Đảng bộ Tổng Công ty Vinaconex từ năm 2015, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận định, sau khi cổ phần hóa toàn bộ và chuyển thành DN ngoài Nhà nước, đến nay, Tổng Công ty đã ổn định và đi vào hoạt động có hiệu lực. Đồng thời khẳng định đây là điển hình cho công tác tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy đối với loại hình DN ngoài Nhà nước.
Khẳng định tính chặt chẽ trong các điều khoản của Quy chế phối hợp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hy vọng, Quy chế trên sẽ được hiện thực hóa và phát huy hơn nữa vai trò Đảng ủy của DN ngoài Nhà nước trong hoạt động chung của Tổng Công ty; phát huy trách nhiệm giữa Đảng ủy với HĐQT. Đồng thời, quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của Ban Tổng Giám đốc đối với hoạt động của cấp ủy, Đảng ủy, các đoàn thể trong DN. Đây được xem là hình mẫu để Ban Thường vụ Thành ủy cùng các đơn vị tiết chế lại quy chế ở các DN trên địa bàn TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần