VNR lãi hơn 268 tỷ đồng trong năm 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) công bố kết quả kinh doanh năm 2010.

KTĐT - Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) công bố kết quả kinh doanh năm 2010.

Theo đó, năm 2010 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam có doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 8,5% so với kế hoạch và tăng 9,1% so với năm 2009.

Phí giữ lại của Tổng công ty đạt 414 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm trước. Với chủ trương kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ nhận tái bảo hiểm, lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ của Vinare đã tăng lên 22,9 tỷ đồng so với 14 tỷ đồng năm 2009.

Thu nhập từ hoạt động đầu tư năm 2010 đạt 245,6 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước và tổng lợi tức trước thuế đạt 268,5 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm trước.

Kế hoạch 2011, Vinare đặt mục tiêu với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1.320 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 295 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần