Vốn tự có của hệ thống ngân hàng tăng thấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của hệ thống ngân hàng đến 31/12/2014.

Theo đó, tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng đến 31/12/2014 là 6,51 triệu tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2013. Vốn tự có và vốn điều lệ của toàn hệ thống ngân hàng tăng lần lượt 4,36% và 3,29%, ở mức thấp. Ngoại trừ nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, các tổ chức khác trong hệ thống đều có mức tăng vốn tự có cao hơn mức trung bình hệ thống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần