Vụ Formosa: Quảng Bình thành lập hội đồng đánh giá thiệt hại

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng là đánh giá chính xác giá trị thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành số 1967/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Hội đồng gồm có 22 thành viên do đồng chí Trần Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng. Đồng chí Phan Văn Khoa - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Hồ An Phong - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng là đánh giá chính xác giá trị thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng là đánh giá chính xác giá trị thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng
Thành viên hội đồng là đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê Quảng Bình, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Lệ Thủy, UBND huyện Quảng Ninh, UBND thành phố Đồng Hới, UBND huyện Bố Trạch, UBND thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và mời đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia thành viên Hội đồng; Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thành viên kiêm thư ký Hội đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng là đánh giá chính xác giá trị thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng; đề xuất giải pháp tổng thể để khôi phục sự cố và ổn định sản xuất phù hợp với quy định và thực tế ở các địa phương; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan.

Hội đồng có quyền yêu cầu, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành liên quan, Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường của các huyện, thị xã triển khai thực hiện đánh giá thiệt hại đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước.