WB: Kinh tế bị suy giảm nhưng kiều hối vẫn tăng năm 2010

Chia sẻ

KTĐT - Theo số liệu của WB, trong năm 2010, tổng lượng kiều hối trên toàn thế giới đã tăng 6% so với năm trước đó và sẽ tiếp tục tăng một cách đều đặn vào những năm tiếp theo.

KTĐT - Theo số liệu của WB, trong năm 2010, tổng lượng kiều hối trên toàn thế giới đã tăng 6% so với năm trước đó và sẽ tiếp tục tăng một cách đều đặn vào những năm tiếp theo.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 8/11 cho biết, mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn đang trong bối cảnh suy giảm nhưng tổng lượng kiều hối trên toàn thế giới tiếp tục tăng trong năm 2010, đạt 325 tỷ USD.

Theo số liệu của WB, trong năm 2010, tổng lượng kiều hối trên toàn thế giới đã tăng 6% so với năm trước đó và sẽ tiếp tục tăng một cách đều đặn vào những năm tiếp theo.

Trong đó, các nước nhận được lượng kiều hối lớn nhất trong năm nay là Ấn Độ (55 tỷ USD), Trung Quốc (51 tỷ USD), Mexico (22,6 tỷ USD), Philippines (21,3 tỷ USD) và Pháp (15,9 tỉ USD).

WB ước tính lượng kiều hối sẽ tăng lên 6,2% trong năm 2011, đạt 346 tỷ USD và tiếp tục tăng lên đến 8,1% vào năm 2012, đạt 374 tỷ USD.

Cũng theo số liệu của WB, Mexico là nước có số lượng công dân làm việc tại nước ngoài lớn nhất lên đến 11,9 triệu người, tiếp theo là Ấn Độ 11,4 triệu người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần