Xác lập quyền sở hữu nhà ở trong khuôn viên nhà biệt thự

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa chỉ đạo về việc xác lập quyền sở hữu nhà ở trong khuôn viên nhà biệt thự được quản lý theo quy chế do TP ban hành.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng không làm thủ tục xác lập sở hữu nhà ở; UBND các quận không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trống trong khuôn viên nhà biệt thự thuộc nhóm 1, nhóm 2.

Đối với các trường hợp xây dựng nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà biệt thực thuộc nhóm 3 thì Sở Xây dựng làm thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở và UBND các quận xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với diện tích đất và diện tích công trình xây dựng phải đảm bảo vị trí và khoảng cách với nhà biệt thự chính theo quy định như các điều kiện xét cấp giấy phép xây dựng.