Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ các ngân hàng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã có văn bản số 6489, 6490/NHNN-TTGSNH về việc đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Techcombank tại văn bản số 0637/HĐQT-TCB ngày 02/5/2014, được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua theo Nghị quyết ngày 19/4/2014 và Hội đồng quản trị của Techcombank thông qua theo Nghị quyết số 636/HĐQT-TCB ngày 2/5/2014; NHNN xác nhận sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Vietinbank tại văn bản số 1105/HĐQT-NHCT1 ngày 6/8/2014, đã được Đại hội đồng cổ đông Vietinbank thông qua theo Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014.

Techcombank và Vietinbank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, các điều, khoản đó đương nhiên vô hiệu và Techcombank, Vietinbank có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Techcombank và Vietinbank phải được đăng ký tại NHNN trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của Techcombank và Vietinbank thông qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần