Xây dựng chế độ chính sách cho giáo viên ngoài biên chế

Chia sẻ

KTĐT - Theo kế hoạch giai đoạn 1 (năm 2010 - 2012) có 10 địa phương hoàn thành phổ cập GDMN, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành ở giai đoạn 2 (năm 2013 - 2015).

KTĐT - Theo kế hoạch giai đoạn 1 (năm 2010 - 2012) có 10 địa phương hoàn thành phổ cập GDMN, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành ở giai đoạn 2 (năm 2013 - 2015). 

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015. Theo đó tháng 9/2011, Bộ sẽ  xây dựng chế độ chính sách cho giáo viên ngoài biên chế.

Theo kế hoạch giai đoạn 1 (năm 2010 - 2012) có 10 địa phương hoàn thành phổ cập GDMN, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành ở giai đoạn 2 (năm 2013 - 2015).

10 địa phương sẽ hoàn thành phổ cập GDMN vào năm 2012 là Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và TPHCM. Với địa hình mở rộng thì Hà Nội sẽ hoàn thành phổ cập GDMN vào năm 2014.

Để thực hiện lộ trình này thời gian tới Bộ GD&ĐT sẽ ban hành nhiều chính sách mới cho GDMN.

Tháng 2/2011 Bộ sẽ ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non 5 tuổi khó khăn 120.000 đồng/tháng. Bộ cũng ban hành văn bản tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN mới cho các vùng miền; hướng dẫn tài liệu, chương trình chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số sẽ được thực hiện.

Tháng 3/2011, Bộ sẽ ban hành thông tư về chế độ làm việc của giáo viên mầm non, thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non. Chính phủ ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH cho giáo viên mầm non…

Trong giai đoạn 1 (năm 2010-2012), Bộ sẽ có hướng dẫn xây dựng cơ bản và nội thất phòng học, phòng chức năng của các trường mầm non; xây dựng trường chuẩn quốc gia cho 86 huyện nghèo. Trong đó đặc biệt vào tháng 9/2011, Bộ sẽ  xây dựng chế độ chính sách cho giáo viên ngoài biên chế ...

Trong giai đoạn 2 (2013-2015), Bộ sẽ tiến hành kiểm tra công nhận các tỉnh, thành phố; Chỉ đạo thực hiện phổ cập cho các tỉnh khó khăn...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần