Xây dựng Gia Lâm thành trung tâm đô thị phía Bắc sông Hồng

Chia sẻ

KTĐT - Hôm qua, 29/9, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo dẫn đầu đoàn công tác của TP đã có buổi làm việc với UBND huyện Gia Lâm về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Việt đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng qua và kiến nghị Thành phố tháo gỡ một số khó khăn. Theo đó, đề nghị Thành phố bổ sung 189 tỉ đồng cho huyện thực hiện các công trình trọng điểm; gần 117 tỉ đồng, thực hiện 4 khu tái định cư. Đề nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các dự án: nâng cấp, mở rộng tuyến đường 181 (còn gọi là đường Hapro); cung cấp nước sạch các thị trấn Yên Viên, các xã Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Đông Dư, Phú Thị, Đặng Xá, Dương Xá và Dương Quang; xử lý doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương (xã Dương Xá) sản xuất ô nhiễm môi trường; tháo gỡ khó khăn về cơ chế về giá xây dựng nhà ở  tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, qui hoạch và tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

 Sau khi nghe ý kiến các sở, ngành, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá, huyện Gia Lâm đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng và có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chủ tịch yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, trong đó coi trọng bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, gia đình, chính sách…, an ninh xã hội, nhất là khu vực nông thôn và nhưng nơi thu hồi nhiều đất. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách, vận dụng linh hoạt có lợi nhất cho người dân và tạo điều kiện cho họ ổn định đời sống, việc làm, yên tâm phát triển kinh tế.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, theo qui hoạch chung, tương lai Gia Lâm sẽ phát triển thành trung tâm đô thị phía Bắc sông Hồng. Vì vậy, huyện cần phối hợp với Viện Qui hoạch xây dựng, Sở Qui hoạch - Kiến trúc đẩy mạnh công tác qui hoạch chung, trong đó có qui hoạch phân khu, qui hoạch chức năng, qui hoạch xây dựng nông thôn mới.

Cơ bản đồng ý với những kiến nghị của huyện, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo giao các sở Kế hoạch - Đầu tư, tài chính cần đối ngân sách bổ sung cho huyện, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án tái định cư phục vụ phát triển giao thông, đấu giá quyền sử dụng đất; giao Sở Xây dựng đẩy nhanh dự án cung cấp nước sạch; Sở GTVT cùng với huyện đẩy nhanh tiến độ GPMB và thực hiện đường 181, đường 179. Yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường và huyện nghiên cứu xây dựng một nhà máy xử lý chất thải rắn, qui mô phù hợp; đối với Công ty Hoàng Dương, đề nghị Sở TNMT mời Cảnh sát môi trường vào cuộc, giải quyết dứt điểm, không để tình trạng bức xúc kéo dài tại địa phương.