Xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững

Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Song song với đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các huyện, xã phấn đấu về đích trong năm 2020, Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cũng đang tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng NTM gắn với định hướng đô thị hóa.

Phấn đấu thêm 6 huyện đạt chuẩn
Trong giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng NTM tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, được TP đặc biệt quan tâm, đầu tư nguồn lực lớn. Tổng kinh phí Hà Nội đã huy động để thực hiện Chương trình từ đầu năm 2016 đến tháng 7/2020 vào khoảng 56.513 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện, các cấp, ban ngành và mỗi địa phương đã thực hiện tương đối hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng. Nhờ đó, Chương trình đã nhận được sự chung sức, đóng góp nguồn lực lớn từ các thành phần kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, nguồn vốn xã hội hóa huy động từ các tổ chức, DN, Nhân dân... cho xây dựng NTM toàn TP đạt hơn 4.800 tỷ đồng.
 Huyện Sóc Sơn đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Ảnh: Trọng Tùng
Nhờ nguồn lực đầu tư lớn, đến nay, toàn TP đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Ngoài ra, 355/382 xã (chiếm 92,9% tổng số xã) cũng được UBND TP Hà Nội công nhận hoàn thành NTM, 13 xã được công nhận về đích NTM nâng cao.
Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, vừa qua, Đoàn thẩm định T.Ư đã tiến hành đánh giá kết quả xây dựng NTM tại thị xã Sơn Tây. Theo đó, địa phương này đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định T.Ư xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Đối với 6 huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên, hiện đã được đoàn thẩm tra của TP tiến hành đánh giá và đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên họp, bỏ phiếu xét công nhận. Hồ sơ của các địa phương sẽ sớm được trình Hội đồng thẩm định T.Ư xét, tiến tới công nhận 6 huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.
Hướng tới đô thị hóa nông thôn

Song song với việc chỉ đạo các huyện, xã xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) và xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu Thủ đô. Từ đó, có đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhân rộng mô hình, cách làm trên địa bàn TP.
Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM trong giai đoạn tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, bền vững, đồng bộ và hiệu quả. Gắn kết xây dựng NTM với phát triển du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Đồng thời, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với định hướng phát triển đô thị. Các cấp, ban ngành, đặc biệt là các địa phương cần tiếp tục đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng NTM.
Các địa phương cũng cần quan tâm, chủ động bố trí ngân sách thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại, tiệm cận mục tiêu đô thị. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM gắn với định hướng đô thị hóa từ TP đến cơ sở... 

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, tính đến đầu năm 2020, thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn đạt 51,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,69% (chưa trừ hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội). Đến nay, có 3 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức) không còn hộ nghèo.