DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc

Nhóm PVTS
13-10-2020 18:11
Kinhtedothi – Chiều 13/10, tại Đại hội Đại biểu TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trình bày tham luận nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc.
Tin liên quan
  • Tin tưởng vào những quyết sách quan trọng từ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội Tin tưởng vào những quyết sách quan trọng từ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, về mọi mặt của Thành ủy và các cấp ủy đảng, công tác quốc phòng, quân sự của Thành phố đạt được kết quả nổi bật, toàn diện: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo; nhận thức, trách nhiệm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô được nâng lên; tiềm lực, thế trận và sức mạnh của khu vực phòng thủ, đặc biệt là tiềm lực kinh tế, quân sự, chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” không ngừng được củng cố; lực lượng vũ trang Thủ đô được xây dựng vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.
 Toàn cảnh Đại hội. 
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc có địa phương chưa thường xuyên; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng khu vực phòng thủ còn hạn chế.
Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống là những thách thức lớn, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đất nước và Thủ đô Hà Nội với các thành tựu, kinh nghiệm thu được sau gần 35 năm đổi mới đã tạo ra thế và lực ngày càng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá ngày càng công khai, quyết liệt, trực diện trên tất cả các lĩnh vực.
Để tăng cường tiềm lực quốc phòng và xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh cho biết, đây là nội dung trọng tâm trong xây dựng khu vực phòng thủ TP. Để xây dựng tiềm lực quốc phòng cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, tiềm năng, thế mạnh từng địa phương, tạo bước đột phá nâng cao tiềm lực quốc phòng của Thủ đô.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Thủ đô.
Coi trọng và làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp. Ngăn chặn không để suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong lực lượng vũ trang.
Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Về xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, trước hết, cần thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi bước phát triển về kinh tế phải gắn với tăng cường, nâng cao tiềm lực quốc phòng.
Trong quy hoạch đô thị, nông thôn bảo đảm gắn với quy hoạch về quốc phòng và xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Trong định hướng và kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế cần gắn với quy hoạch tổng thể về thế bố trí quốc phòng, phương án tác chiến, kế hoạch huy động lực lượng, động viên thời chiến bảo đảm kịp thời, thống nhất.
Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh cũng nhấn mạnh, tiềm lực quân sự là nhân tố nòng cốt, cốt lõi của tiềm lực quốc phòng. Để nâng cao tiềm lực quân sự, trước hết phải xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình thực tiễn; thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng thủ dân sự và phòng chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; lệnh giới nghiêm, thiết quân luật; chủ động khảo sát, xây dựng, bổ sung kế hoạch động viên cho quốc phòng, kế hoạch bảo đảm nhu cầu vật chất cho năm đầu chiến tranh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt cho các tình huống quốc phòng, an ninh.
Xây dựng khu vực phòng thủ TP, quận, huyện, thị xã ngày càng vững chắc làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đây là một trong những nội dung cốt lõi của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt.
Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu phù hợp, bản lĩnh chính trị vững vàng, sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; từng bước hiện đại hóa một số lực lượng theo yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ số lượng, chất lượng chính trị và có tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự cao, bảo đảm lực lượng vũ trang Thủ đô đủ khả năng cùng với các lực lượng bảo vệ an toàn, vững chắc Thủ đô, Tổ quốc trong mọi tình huống.