Xem xét công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm nay (12/9), UBTVQH khai mạc Phiên họp thứ 11. Phiên họp diễn ra trong 2 đợt, từ ngày 12 - 19/9 và từ ngày 24 - 26/9.

Xem xét công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 - Ảnh 1

Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ 12 - 26/9 - Ảnh: M.Đ

Tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012. Đồng thời, thảo luận báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai. Xem xét, cho ý kiến các báo cáo công tác năm 2012 của ngành tòa án, viện kiểm soát, công tác thi hành án, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012.

Về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH thảo luận về một số vấn đề quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Việc làm…