Xét công nhận GS, PGS 2019: Một ứng viên GS xin rút vì lý do cá nhân

Lưu Ly
Chia sẻ

Kinhtedothi -PGS.TS Trần Anh Tuấn - Chánh văn phòng Hội đồng GS Nhà nước thông tin đến báo chí, có một ứng viên GS tại Hội đồng GS liên ngành Khoa học trái đất – Mỏ đã có đơn xin rút vì lý do cá nhân.

Trước đó, trong danh sách ứng viên được Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, có 4 ứng viên GS của Hội đồng GS liên ngành Khoa học trái đất – Mỏ.
Như vậy, với 1 ứng viên GS có đơn xin rút, đến thời điểm hiện tại, có tổng số 74 ứng viên GS, 349 ứng viên PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định; Được Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Thei ông Tuấn, hiện nay, Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước đang hoàn tất các thủ tục để trình Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước ký quyết định công nhận đạt chuẩn của các ứng viên GS, PGS năm 2019.
 Một ứng viên GS xin rút vì lý do cá nhân. Ảnh Internet
Sau khi trải qua thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, có 440 ứng viên GS, PGS (82 ứng viên GS, 358 ứng viên PGS) từ 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành đạt chuẩn bước 1, được đưa vào danh sách gửi Hội đồng GS Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Kết quả, có 75 ứng viên GS 1 ứng viên được xét ở dạng đặc biệt) và 349 ứng viên PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm trước hội đồng nhà nước theo quy định 37 của Thủ tướng.

Với 16 ứng viên GS, PGS không đưa vào danh sách bầu là do không đủ tiêu chuẩn có hướng dẫn nghiên cứu sinh; Không chủ trì biên soạn giáo trình/chuyên khảo theo quy định, không nghiên cứu khoa học.

GS Nhà nước năm nay sẽ công nhận chức danh GS cho 74 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo đánh giá chất lượng ứng viên năm 2019 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.