Xử lý các trường vi phạm thu, chi trước 31/10

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở GD&ĐT xử lý nghiêm những trường học, cá nhân vi phạm việc thu, chi các khoản thu đầu năm học theo quy định.

Sở GD&ĐT tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP, kiến nghị của Thanh tra Bộ GD&ĐT, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP về công tác quản lý thu, chi học phí và một số khoản thu khác trong các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội năm học 2012 - 2013. Kết quả xử lý phải được báo cáo UBND TP trước ngày 31/10.