Xử lý cấp bách sự cố bục đê Ao Đòng huyện Chương Mỹ

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 5941/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách sự cố bục đê ao Đòng trên địa bàn thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ. Dự án sẽ tiến hành xử lý cấp bách 4 vị trí trên tuyên đê bao ao Đòng thuộc địa bàn thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình dài khoảng 630m.

Trên cơ sở Quyết định được phê duyệt, UBND TP giao UBND huyện Chương Mỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo: Chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án đâu tư xây dựng của Nhà nước và thành phố. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng và Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định, công bố công khai các thông tin của dự án để nhân dân vùng dự án biết và tham gia giám sát; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Tổng số vốn đầu tư cho dự án là 17,2 tỷ đồng từ ngân sách của TP, thời gian hoàn thiện trong năm 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần