DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xử lý nếu có sai phạm quản lý diện tích kinh doanh

25-11-2014 09:22
Kinhtedothi - Ngày 24/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 293/TB-VP thông báo về kết luận...
Kinhtedothi - Ngày 24/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 293/TB-VP thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh tại cuộc họp kiểm tra công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước (SHNN) và công tác quản lý, cho thuê các diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1, 2 tại các nhà chung cư tái định cư trên địa bàn TP do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu thanh tra làm rõ các trường hợp Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho sử dụng khi chưa có chấp thuận của cấp có thẩm quyền, gây thất thoát tài sản Nhà nước. 

 
Nhà tái định cư tại Khu đô thị Việt Hưng quận Long Biên.Ảnh: phạm Hùng
Nhà tái định cư tại Khu đô thị Việt Hưng quận Long Biên.Ảnh: Phạm Hùng
Về công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc SHNN trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP giao Sở Xây dựng hoàn chỉnh báo cáo của TP trước ngày 30/11/2014 về kết quả công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng và kết quả thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc SHNN theo Quyết định số 09/2007/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ quỹ nhà chuyên dùng để giải quyết theo thẩm quyền và nhiệm vụ được phân công tại Đề án "Tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc SHNN trên địa bàn TP"; định kỳ báo cáo TP kết quả thực hiện và đề xuất UBND TP chỉ đạo giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở Xây dựng, TN&MT, Cục Thuế Hà Nội, Công TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất theo hướng cải cách thủ tục cho thuê nhà chuyên dùng, thống nhất một đầu mối, ký hợp đồng cho thuê cả nhà và đất. Trường hợp còn vướng mắc, đề xuất, báo cáo UBND TP chủ trì, mời đại diện các Bộ liên quan như: Tài chính, Xây dựng, TN&MT cùng tham dự để xin ý kiến tháo gỡ.

TP yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc tham mưu, đề xuất mô hình, tổ chức bộ máy của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà  Hà Nội; cơ chế quản lý quỹ nhà chuyên dùng thuộc SHNN. Các nội dung này phải báo cáo UBND TP trong tháng 11/2014. 

Về công tác quản lý, cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1, 2 tại các nhà chung cư tái định cư trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, tổng hợp cụ thể, chính xác các diện tích kinh doanh, dịch vụ đã được UBND TP chấp thuận cho các đơn vị được thuê, sử dụng. Các diện tích do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà  Hà Nội tự bố trí cho các đơn vị sử dụng khi chưa có chấp thuận của cấp có thẩm quyền và các diện tích mới tiếp nhận, chưa bố trí sử dụng xử lý theo hướng sau: Đối với các diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1, 2 tại các nhà chung cư tái định cư đã được UBND TP chấp thuận, giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà  Hà Nội hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thuê theo quy định. 

Các diện tích do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà  Hà Nội tự bố trí cho các đơn vị sử dụng khi chưa có chấp thuận của cấp có thẩm quyền, giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra; nếu có sai phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước phải kết luận, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đề xuất việc xử lý vi phạm và xử lý, sử dụng các diện tích nhà thuộc SHNN, báo cáo UBND TP xem xét.

Các diện tích kinh doanh, dịch vụ tầng 1, 2 tại các chung cư tái định cư mới tiếp nhận, chưa bố trí sử dụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND TP bố trí sử dụng hoặc đấu giá quyền thuê theo quy định. 

 
TAG: