Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn TP.

Theo đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép đối với các đơn vị vi phạm. Ngoài ra, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở chế biến có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Đối với các dự án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì đình chỉ hoạt động hoặc tham mưu cho UBND TP thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.