Yêu cầu công khai thông tin thị trường bất động sản trên hệ thống thông tin

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi – Từ ngày 15/8 tới đây, tất cả các thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản (BĐS) ở các địa phương đều phải được công khai trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Ngày 29/6 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định 44/2022/NĐ-CP quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS, có hiệu lực từ ngày 15/8 tới đây.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, để triển khai thực hiện Nghị định 44, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư khẩn trương, tập trung chỉ đạo tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 44 cho các Sở, ban, ngành (Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Cục thuế, UBND cấp huyện, chủ đầu tư dự án, sàn giao dịch BĐS...).

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương sớm hoàn thành các nhiệm vụ để công khai thông tin về nhà ở và thị trường BĐS trên hệ thống thông tin. Ảnh minh họa
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương sớm hoàn thành các nhiệm vụ để công khai thông tin về nhà ở và thị trường BĐS trên hệ thống thông tin. Ảnh minh họa

Các địa phương trực tiếp hoặc giao tổ chức đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện quản lý, vận hành máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của hệ thống. Khi hệ thống phần mềm được hoàn thiện có trách nhiệm cấp, giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để kê khai, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường BĐS.

Chỉ đạo Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh) trong việc xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được tích hợp, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất; Giao trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu cho cơ quan, tổ chức liên quan trong việc lập kế hoạch thực hiện số hóa những dữ liệu chưa ở dạng số; có biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu số; Chỉ đạo Cơ quan quản lý hệ thống thông tin xây dựng thực hiện giải pháp về an ninh, an toàn thông tin.

Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn quản lý cấp tỉnh cần chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu; Tổ chức vận hành, đồng thời tiếp nhận, thu thập thông tin ở địa phương do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp; chia sẻ, cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật; công bố thông tin về nhà ở và thị trường BĐS của địa phương, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị này còn đảm nhận việc xây dựng, báo cáo UBND cấp tỉnh kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường BĐS của địa phương trong kế hoạch, nhiệm vụ của mình và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch BĐS, về việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu được quy định tại Nghị định này. Việc chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch sẽ do các ngành liên quan kết nối, cùng phối hợp thực hiện.

Các địa phương có nhiệm vụ bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách để thực hiện một số nội dung như: điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu; quản lý, vận hành hệ thống thông tin tại địa phương. Sở Xây dựng bố trí bộ máy, cán bộ để xây dựng và quản lý hệ thống thông tin theo quy định tại Nghị định này.

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị phối hợp trong việc kết nối, chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu liên quan do Bộ, ngành quản lý, đảm bảo cho việc duy trì, kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Cụ thể, Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho các Bộ, cơ quan T.Ư để xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ cấp quốc gia về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin; Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá đảm bảo tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần