10.000 người làm việc tại 500 cơ sở bảo trợ xã hội

Chia sẻ

KTĐT - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, người khuyết tật không có điều kiện sống tại cộng đồng ở 500 cơ sở bảo trợ xã hội trong cả nước. Trong số đó, người tốt nghiệp đại học mới chỉ chiếm 27%.

Đây là thông tin được đưa ra trong Hội thảo đánh giá chương trình hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Caritas Cộng hòa Liên bang Đức (DCV) tổ chức tại Hà Nội ngày 17/8.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá lại chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho các nhân viên, cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội; thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thông qua các lớp tập huấn, đào tạo của DCV giúp nhiều cán bộ, nhân viên làm công tác bảo trợ xã hội nâng cao thái độ chăm sóc các đối tượng; đóng góp vào chất lượng công việc thông qua cải tiến những kiến thức, phương pháp giúp phục hồi các chức năng cho đối tượng...

Bắt đầu từ năm 1999, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và DCV thực hiện chương trình hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên xã hội đang công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, hỗ trợ cho người khuyết tật. Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và DCV đang thực hiện thỏa thuận hợp tác lần thứ 4 (giai đoạn 2011-2013).