2 nhà khoa học Việt Nam xếp hạng cao trong nhóm 10.000 thế giới là ai?

Nam Du
Chia sẻ

Kinhtedothi - 2 nhà khoa học xếp hạng cao trong nhóm 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và PGS.TS Lê Hoàng Sơn, đều từ ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, PGS.TS Lê Hoàng Sơn xếp hạng 5.817 và vị trí 222 trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội xếp hạng 7.455 và vị trí 94 thế giới trong lĩnh vực Engineering.

Như vậy GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và PGS.TS Lê Hoàng Sơn có mặt trong nhóm 10.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp từ năm 2019 đến nay.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và PGS.TS Lê Hoàng Sơn
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và PGS.TS Lê Hoàng Sơn

Trong danh sách 34 nhà khoa học Việt Nam trong nhóm 100.000 công bố năm nay, ngoài 2 nhà khoa học trên trong nhóm 10.000 còn có GS Nguyễn Đức Khương (Cộng hòa Pháp) là Giáo sư thỉnh giảng của ĐH Quốc gia Hà Nội có mặt vị trí 41.090 - chuyên ngành Kinh tế; TS. Chu Đình Tới, Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội có mặt ở vị trí 66.906, chuyên ngành Y - Sinh. Như vậy, ĐH Quốc gia Hà Nội có 4 nhà khoa học trong danh sách 100.000.

Đặc biệt, năm nay có 6 nhà khoa học Việt Nam cơ hữu trong nước được xướng tên trong bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học được xếp hạng ảnh hưởng thế giới theo thành tựu trọn đời gồm: GS Nguyễn Minh Thọ, Viện Khoa học Tính toán và Công nghệ; GS Nguyễn Xuân Hùng, Trường ĐH Công nghệ Hồ Chí Minh (HUTECH); GS Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội; PGS. Lê Hoàng Sơn, ĐH Quốc Gia Hà Nội; cố GS Hoàng Tụy (đã mất), Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; GS Nguyễn Bá Ân, Viện Vật Lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Những kết quả đáng tự hào này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh và vị thế của các nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cộng đồng khoa học quốc tế. Và đây cũng là thành quả của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học và khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với trình độ và các hướng nghiên cứu tiên tiến của thế giới.

Được biết, tác giả của công bố này là nhóm Metrics của giáo sư John P.A. Ioannidis và các cộng sự của Đại học Stanford của Hoa Kỳ nghiên cứu và công bố trên tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ. Tác giả đã dùng cơ sở dữ liệu của Scopus từ 1960 đến tháng 1/9/2022 trong hơn 7 triệu nhà khoa học và lọc ra nhóm 100.000 người có ảnh hưởng nhất.

Việc xếp hạng dựa vào các tiêu chí quan trọng như: Chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên - first author và tác giả liên hệ - corresponding author) và tác giả cuối cùng - last author.

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).