Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khách sạn, nhà ở kết hợp kinh doanh

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định 198/UBND-XDCB về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh

Quyết định nêu rõ, phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Phạm vi nghiên cứu, ranh giới, quy mô quy hoạch tại phường Vạn An và phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, vị trí và ranh giới cụ thể theo hồ sơ bản vẽ quy hoạch kèm theo. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 360.557,47mét vuông (~ 36,06ha). Dân số khoảng 7.690 người.
  Khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh
Mục tiêu, tính chất của Đồ án, đây là khu đô thị mới hiện đại, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có điểm nhấn đô thị, mật độ dân số thấp, là khu đô thị có môi trường sống chất lượng cao và phát triển bền vững.
Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại phường Võ Cường

Ngày 01/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 303/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Quyết định nêu rõ, những nội dung chính điều chỉnh quy hoạch: Cụ thể hóa Văn bản số 3473/UBND-XDCB ngày 05/10/2017 (đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Thông báo Kết luận số 131-KL/TU ngày 31/8/2017) về chức năng của tòa nhà là: Xây dựng khách sạn kết hợp căn hộ chung cư để bán cao 19 tầng (tỷ lệ khu khách sạn chiếm 50%; bố trí tối thiểu 01 tầng hầm làm chỗ đỗ xe).

Điều chỉnh quy mô dân số tăng từ 400 người đến khoảng 440 người, trong đó dân số cố định tăng từ 70 lên 340 người; dân số lưu trú (khách sạn) giảm từ 330 xuống khoảng 100 người.

Tổ chức quy hoạch lại không gian kiến trúc cảnh quan các chức năng và hệ thống giao thông nội bộ trong dự án theo hướng hợp lý hơn; rà soát lại đất xây dựng các công trình công cộng, cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật khác để bố trí đáp ứng chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (viết tắt là QCVN 01:2021/BXD).

Đánh giá sự phù hợp của Đồ án với đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Quy chuẩn. Phù hợp với đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 09/10/2015, khu đất lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh được quy hoạch là đất hỗn hợp.

Phù hợp chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội xã hội của thành phố Bắc Ninh và của tỉnh Bắc Ninh. Chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân khoảng 19,3m2/người, phù hợp với QCVN 01:2021/BXD (từ 15-28m2/người).