Bắc Từ Liêm: Kinh tế từng bước phát triển, thu ngân sách đạt 6.964 tỷ đồng

Hà Linh
Chia sẻ

Kinhtedothi - 9 tháng qua, kinh tế của quận Bắc Từ Liêm từng bước phục hồi và phát triển. Tổng thu ngân sách đến ngày 15/9 là 6.964 tỷ đồng, đạt 190,4% dự toán giao (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021).

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo tóm tắt các nội dung đề xuất điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án do quận làm chủ đầu tư...

Thông tin đáng lưu ý, 9 tháng qua, kinh tế của quận Bắc Từ Liêm từng bước phục hồi và phát triển, với giá trị sản xuất các ngành ước đạt 41.243 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách đến ngày 15/9 là 6.964 tỷ đồng, đạt 190,4% dự toán giao (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021). Toàn quận cấp được 1.171 giấy phép xây dựng, tăng 101,83% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng 94 dự án với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 573,8ha.

Đến nay, UBND quận Bắc Từ Liêm đã xác nhận hoàn thành đối với 3 dự án đầu tư có sử dụng đất, với tổng diện tích thu hồi 3.873,8m2, liên quan đến 18 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức sử dụng đất với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 3,1 tỷ đồng...

Về công tác cải cách hành chính, 9 tháng qua, quận đã tiếp nhận 81.257 hồ sơ hành chính, giải quyết được 80.103 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,58%. Hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ 99%.

Về công tác xây dựng Đảng, Quận ủy thành lập 3 chi bộ trong DN ngoài khu vực Nhà nước với 18 đảng viên; kết nạp 115 quần chúng ưu tú vào Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới, nâng cao chất lượng, việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được đổi mới theo hình thức “nghiêm túc, khoa học, hiệu quả”.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu quả. Quận cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân dân...

Tại hội nghị, quận Bắc Từ Liêm đã tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và khen thưởng 11 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần