Bài thi tốt nghiệp Khoa học tự nhiên có câu hỏi mới, lạ và Covid-19

Oanh Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đề thi bài Khoa học tự nhiên đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Trong các môn thi thành phần, có những câu hỏi thời sự, mới giúp thí sinh hào hứng khi làm bài.

Trưa nay 8/7, các sỹ tử đã hoàn thành bài thi Khoa học tự nhiên, bài thi Khoa học xã hội Kỳ thi tốt nghiệp THPT với thời gian làm bài mỗi môn thành phần là 50 phút với 40 câu hỏi.
Nhận định chung về bài thi Khoa học tự nhiên gồm môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học, tổ giáo viên Tự nhiên – Hệ thống giáo dục HOCMAI cho biết: Cấu trúc mỗi môn thi thành phần có 50 câu hỏi và tuân thủ đúng cấu trúc như Bộ GD&ĐT đã công bố. Trong đó, có tới 90% các câu hỏi thuộc kiến thức chương trình lớp 12. Khoảng 60 – 70% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu; 30 – 40% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. Đề thi bài Khoa học tự nhiên đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học.
 Thí sinh thi tại điểm trường THPT Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh), sáng ngày 8/7. Ảnh: Phạm Hùng.
Đi vào cụ thể từng môn thi thành phần, các giáo viên tổ tự nhiên cho biết: Môn Vật lí có 90% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12; 10% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11.
Khoảng 65 % số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu; 25% số câu ở mức độ Vận dụng; 10% số câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng cao.
Đề thi có 40% (16 câu) số câu hỏi là bài tập tính toán, 60% (24 câu) số câu hỏi lí thuyết. Các câu hỏi lí thuyết tăng nhẹ về độ khó so với các năm trước. Đề thi xuất hiện một số câu hỏi thuộc dạng bài mới, lạ như câu hỏi liên chuyên đề dòng điện không đổi (lớp 11) và dao động và sóng điện từ (lớp 2) (câu 36 mã 216). Ngoài việc đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, đề thi có độ phân hóa tốt, độ khó tăng nhẹ ở nhóm câu hỏi Vận dụng, Vận dụng cao phục vụ cho mục tiêu xét tuyển đại học.
Đề thi môn Hóa học có 95% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12;  5% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11.
Trong đề có khoảng 75% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu; 15% số câu ở mức độ Vận dụng; 10% số câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng cao.
Đề thi có 27,5% (11 câu) số câu hỏi là bài tập tính toán, 72,5% (29 câu) số câu hỏi lí thuyết. Đề thi không xuất hiện câu hỏi thuộc dạng bài mới.
Đề thi môn Sinh học có 90% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12. Trong 10% số câu hỏi còn lại thuộc chương trình lớp 11, có 1 câu hỏi nằm trong chương trình lớp 10, ứng dụng vào thực tế phòng trừ Covid. Đề thi có 70% số câu hỏi lí thuyết và 30% số câu hỏi bài tập.
Trong đề thi Sinh học có khoảng 60 % số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 40% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. 10% số câu hỏi thuộc mức độ Vận dụng cao,  có xuất hiện 1 câu hỏi thuộc dạng bài mới là Di truyền quần thể.
Đề thi Sinh học có một số câu hỏi vận dụng thực tế vào cuộc sống chẳng hạn: Mã đề 208 về vấn đề Covid.
Tuy rằng các đề thi trong bài thi Khoa học tự nhiên có số câu hỏi ở từng mức độ (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao) khác nhau nhưng đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp và có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học.