Bộ GD&ĐT ban hành khung thời gian năm học 2022- 2023

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn cả nước.

năm học 2022- 2023, cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (Ảnh minh họa)
Năm học 2022- 2023, cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (Ảnh minh họa)

Khung thời gian năm học 2022- 2023 do Bộ GD&ĐT mới ban hành TẠI ĐÂY

Theo đó, năm học 2022- 2023, cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng  đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lễ khai giảng năm học được tổ chức vào ngày 5/9/2022;  kết thúc học kỳ I là trước ngày 15/1/2023, hoàn thành kế hoạch  giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước  ngày 31/5/2023. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt  nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023; việc hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia sẽ thực hiện theo hướng  dẫn của Bộ GD&ĐT. 

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa  phương, Bộ GD&ĐT yêu cầu: Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần  thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học  kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) thì các lớp 8, lớp 9 cấp THCS và lớp 11, lớp 12 cấp THPT có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).  Với các lớp 6, 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực  tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Thêm nữa, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bộ GD&ĐT lưu ý: Nội dung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non,  giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm: Ngày tựu trường, ngày khai giảng; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II; ngày kết thúc năm học; ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo  dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS; ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học; các ngày nghỉ lễ, tết; thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học; vác ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ,  nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ quyết định: Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ  thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định tại Điều 1 của Quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm  non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Ngoài ra, cần báo cáo về Bộ GD&ĐT tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trước ngày 10/9/2022; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/1/2023; tổng kết năm học, báo cáo kết quả  thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2023; những quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.