Bộ Y tế bãi bỏ thông tư hướng dẫn đấu thầu trang thiết bị y tế

Ngọc Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Theo đó, tại Thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Bộ Y tế đã ban hành thông tư bãi bỏ 3 thông tư liên quan đến đấu thầu trang thiết bị y tế; kinh doanh dược liệu và quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình Sữa học đường.

Cụ thể, Bộ Y tế bãi bỏ thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Trong thông tư này, Bộ Y tế hướng dẫn khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng và giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó đã thực hiện hoặc giá trúng thầu đã công bố.

Bộ Y tế đã ban hành thông tư bãi bỏ 3 thông tư liên quan đến đấu thầu trang thiết bị y tế; kinh doanh dược liệu và quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình Sữa học đường.
Bộ Y tế đã ban hành thông tư bãi bỏ 3 thông tư liên quan đến đấu thầu trang thiết bị y tế; kinh doanh dược liệu và quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình Sữa học đường.

Đây được coi là vướng mắc gây khó khăn cho các cơ sở y tế công lập đấu thầu, mua sắm trang thiết bị khi không lựa chọn được nhà thầu có giá trúng phù hợp với hướng dẫn.

Bộ Y tế nêu rõ, đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày thông tư này có hiệu lực thì đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư số 14 của Bộ Y tế.

Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu.

Trước đó, Nghị định 07 của Chính phủ ban hành tháng 3-2023 cũng đã khắc phục những vướng mắc tại nghị định số 98 trong việc áp dụng quy định kê khai giá trong đấu thầu.

Nghị định số 07 bãi bỏ quy định "Không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai, và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán" do trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và các cơ sở y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ hai văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kinh doanh dược liệu.

Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 5/12/2019 của bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình Sữa học đường.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần