Bộ Y tế đề nghị siết chặt quản lý kiểm tra khám sức khỏe lái xe

Hoa Ngân
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Y tế GTVT, Sở Y tế tỉnh, TP được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khỏe (KSK) đối với người lái xe thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy KSK giả, cấp khống giấy KSK.

Bộ Y tế ban hành Công văn 2826/BYT-KCB về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác KSK.

Để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong lĩnh vực KSK, trong những năm qua, Bộ Y tế đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành nhiều Thông tư quy định, hướng dẫn về hoạt động khám sức khỏe của nhiều ngành nghề, nhiều nhóm đối tượng như: KSK đi làm, đi học, lái xe, lái tàu, phi công, thuyền viên, khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trong từng giai đoạn, để phù hợp tình hình thực tiễn, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp. Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động KSK, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức; tăng cường phân cấp, phân quyền, Bộ Y tế đề nghị:

Các Bộ, ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hiện KSK thuộc ngành quản lý. Nghiêm túc thực hiện các quy định về khám và cấp giấy KSK. Chấn chỉnh, xử lý theo các mức độ đối với các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, tổ chức, khi tiếp nhận hồ sơ có giấy KSK, nếu có nghi ngờ cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

Đặc biệt, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Y tế GTVT, Sở Y tế tỉnh, TP được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động KSK đối với người lái xe thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy KSK giả, cấp khống giấy KSK.

Sở Y tế các tỉnh, TP tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất với các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người lái xe. Cơ sở phối hợp với Tổng cục đường bộ, Sở GTVT, chính quyền địa phương, Công an trong các hoạt động liên quan đến công tác khám và cấp giấy KSK người lái xe...

Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện thuộc trường Đại học; Y tế Bộ ngành tăng cường quản lý công tác KSK và cấp giấy khám sức khỏe. Kiểm tra, thanh tra công tác KSK và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về KSK như giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy KSK khi không có người khám....

Thông tin đến Sở Y tế tỉnh, TP nơi cơ sở đóng trụ sở về việc công bố cơ sở khám bệnh chữa bệnh (KBCB) đủ điều kiện thực hiện KSK để Sở Y tế cập nhật chung trên địa bàn tỉnh, TP.

Các cơ sở rà soát và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý trực tiếp khi có thay đổi về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.... tại thời điểm kiểm tra so với hồ sơ đã tự công bố là cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK trước đó.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cập nhật, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK trên trang thông tin điện tử của Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần