Các biện pháp áp dụng trong tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhteothi – Tại Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 TP Hà Nội năm học 2022- 2023 do Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh TP mới ban hành có quy định rõ về các biện pháp thực hiện trong công tác tuyển sinh đầu cấp.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021

Đầu tiên, sẽ thành lập bộ phận thường trực và giúp việc cho Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh TP năm học 2022-2023. Tiếp đến, Ban chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi, tuyển sinh; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và của người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi, tuyển sinh.

Ban chỉ đạo quán triệt đầy đủ quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức kỳ thi, tuyển sinh; Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, động viên tinh thần tự tin, trung thực và thái độ ứng xử văn minh, nghiêm túc trong kỳ thi, tuyển sinh. 

Về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6: UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn được phân công, đảm bảo số liệu chính xác. Phòng GD&ĐT phê duyệt phương án tuyển sinh, công bố công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trên công thông tin điện tử của phòng GD&ĐT. 

Về công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Căn cứ nhiệm vụ được phân công các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành; có phương án xử lý kịp thời khắc phục các tình huống xảy ra, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp; lập dự trù kinh phí thực hiện; ra các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các công việc, chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác tuyển sinh; Đảm bảo có đủ điện lưới và có phương án dự phòng về điện cho các Ban In sao đề thi, Coi thi, Chấm thi; chống ùn tắc giao thông, chống ngập nước cục bộ tại các điểm thi; các Điểm thi đều phải có tường bao xung quanh; có phương án đề phòng các thiên tai, hỏa hoạn... 

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đúng về kỳ tuyển sinh; tham gia, phối hợp, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện kỳ tuyển sinh trên địa bàn. 

Căn cứ vào Quy chế thi và Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của UBND TP, Sở GD&ĐT thành lập Ban điều hành (bộ phận thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo TP), Ban Ra đề và In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, các Ban Chấm thi, Chấm kiểm tra, Chấm phúc khảo bài thi và Thanh tra thi theo quy định. 

Ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra từ khâu chuẩn bị cho kỳ thi, tuyển sinh, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo đến xét duyệt kết quả trúng tuyển. Thanh tra Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi, tuyển sinh; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chỉ đạo TP điều động tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2022-2023.

Tại kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng như lịch thi, tuyển sinh.