Các địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các địa phương đang tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại Quảng Ninh, ngày 28/3, hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết đã bế mạc sau 2 ngày làm việc.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian thảo luận tại tổ, đã có hơn 100 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận, đóng góp thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao tại 12 tổ thảo luận.

Các ý kiến tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng; thảo luận về những quy định đảng viên không được làm; quy trình kiểm điểm tập thể và cá nhân; những giải pháp đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng; thảo luận về nội dung kiểm điểm đảng viên…

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính giải đáp, phân tích làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm như: những hạn chế, yếu kém cụ thể trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức cán bộ; công tác phê bình và tự phê bình, công tác kiểm điểm đảng viên; lấy ý kiến của các cán bộ lão thành, của nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất định sẽ có nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy Đảng phải quyết tâm làm, không chủ quan, không nóng vội. Mỗi đảng viên phải tự gột rửa, tự làm mới mình; phải tạo ra khâu đột phá về việc lấy lại lòng tin của nhân dân; phải thoát khỏi tâm lý e ngại, né tránh mà nhìn thẳng vào sự thật.

Ngày 29/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, từ cán bộ cấp cao đến từng đảng viên phải thực sự tự giác, trung thực, xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, có dũng khí tự thấy rõ khuyết điểm và tự mình sửa chữa, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm; thực sự cầu thị, khách quan với ý thức xây dựng trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Niê Thuật nhấn mạnh, trong kiểm điểm, cần tiến hành chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm đạt kết quả thực chất, không làm qua loa, hình thức. Khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân.

Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu cấp trên gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau, cấp ủy viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau.

Tại Sóc Trăng, hội nghị triển khai Nghị quyết với sự tham dự của trên 400 cán bộ chủ chốt do Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức diễn ra trong 2 ngày 28-29/3.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Minh Chiến nhấn mạnh, Nghị quyết ra đời đã được sự đồng thuận lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, bởi ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng đặc biệt của nội dung Nghị quyết; đồng thời đáp ứng được sự mong mỏi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí yêu cầu các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cần nắm chắc mục đích ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, mục đích của Nghị quyết; triển khai thực hiện sâu rộng đến các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tạo sự chuyển biến mạnh sau khi quán triệt nội dung Nghị quyết.

Theo kế hoạch, việc triển khai Nghị quyết TW 4 tại tỉnh Sóc Trăng ở các cấp sẽ được thực hiện và hoàn thành trong tháng 4; công tác phê bình, tự phê bình sẽ được thực hiện từ tháng 5 đến hết tháng 9/2012.

Tại hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức sáng 29/3, đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu các cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cần nhận thức sâu sắc, nắm rõ những nội dung cốt yếu của Nghị quyết, tạo sự nhất trí cao, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những nội dung của Nghị quyết ở từng cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cũng đã nghe các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình bày về dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết với tiêu đề "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay"; dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Kiểm điểm, tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4; Hướng dẫn của Trung ương và địa phương về công tác kiểm tra, giám sát.

Theo Ban Tổ chức, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu sẽ thảo luận, phản ánh ý kiến tại 10 tổ do Ban Tổ chức phân công.

Trong hai ngày 28 và 29/3, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị tập trung thảo luận về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay do Trung ương xác định; về mục tiêu, phương châm thực hiện, giải pháp thực hiện nêu tại Nghị quyết.

Trong từng nhóm giải pháp, tham mưu, đề xuất với Thành ủy, với cấp ủy các cấp các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể ở thành phố, địa phương, đơn vị mình.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, không nóng vội; đồng thời, không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biển được tình hình; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong hai ngày 27 và 28/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị nhằm giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm hành động; thấy rõ trách nhiệm của mình để nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn yêu cầu ngay sau Hội nghị, các cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành trong tỉnh cần chọn lọc những vấn đề sát sườn với đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Trong thực hiện, phải làm nghiêm túc, khẩn trương nhưng không nóng vội, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ; triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp giữa "xây và chống”, giữa “chống và xây”; nêu gương người tốt việc tốt, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.