DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cải cách hành chính: Đạt kết quả toàn diện

Linh Nguyễn
12-10-2020 05:36
Kinhtedothi - Sau gần 5 năm triển khai, Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) giai đoạn 2016 - 2020” đã đạt kết quả toàn diện, nổi bật.
Điều đó góp phần đáng kể đưa các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP được cải thiện qua các năm, trong đó 3 năm liên tiếp (2017 - 2019), chỉ số CCHC cấp tỉnh của TP xếp thứ 2/63 tỉnh/TP, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính duy trì trên 80%.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt hơn 25%

Trong 6 lĩnh vực, đáng chú ý TP đã triển khai thực hiện cải cách TTHC theo quy định của Chính phủ, bộ, ngành; chỉ đạo các ngành tập trung rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Sau rà soát, tỷ lệ đơn giản hóa đạt 25,4% (vượt chỉ tiêu đề ra tại Chương trình 0,4%). Hằng năm, TP đều ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, việc tham mưu xây dựng ban hành các quyết định của UBND TP về quy định TTHC được kiểm soát chặt chẽ từ khâu dự thảo. Toàn bộ TTHC được công bố đều được đăng nhập lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng DVC TP, Cổng Thông tin điện tử và tại bộ phận “một cửa” các cơ quan, đơn vị.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đoàn công tác của TP thăm Bộ phận Một cửa UBND xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất.Ảnh: Công Hùng
Hiện toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp đều được xây dựng quy trình nội bộ và quy trình điện tử trên hệ thống phần mềm dùng chung của TP. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được đẩy mạnh triển khai với nhiều cách làm mới, tạo chuyển biến trong giải quyết TTHC cho người dân, DN. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn trung bình hằng năm toàn TP đạt 98,83%; giải quyết hồ sơ qua phần mềm một cửa đạt 100%. Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP, các cơ quan, đơn vị đã kiện toàn bộ phận “một cửa” để nâng cao chất lượng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ hành chính. TP cũng đẩy mạnh việc cung ứng DVCTT mức 3, 4 và triển khai tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cũng nhiệm kỳ qua, Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, được T.Ư và dư luận đánh giá cao. Nổi bật là, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, ĐVSN được chuẩn hóa; hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm (VTVL) các cơ quan hành chính, ĐVSN và kịp thời ban hành quy chế, quy trình thủ tục giải quyết công việc. Sau kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, 100% cơ quan, đơn vị đã triển khai các nội quy, quy chế, quy trình giải quyết đảm bảo công việc vận hành hiệu quả, không gây nhiều xáo trộn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tỷ lệ tinh giản biên chế công chức toàn TP tính đến 31/8/2020 đạt 8,7% (ước đạt 10,6% vào 31/12/2020), viên chức đạt 5,05% (theo đúng số giao của Bộ Nội vụ hằng năm). TP cũng đẩy mạnh chuyển đổi ĐVSN công lập sang cơ chế tự chủ, đến nay đã chuyển 125 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, giảm 13.665 biên chế hưởng lương ngân sách; giai đoạn 2015 - 2020 đặt kế hoạch chuyển 296 ĐVSN sang tự chủ.

Hơn 1.600 dịch vụ công được thực hiện mức 3, 4 phục vụ người dân

Nhằm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, trên cơ sở danh mục VTVL của công chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng và hoàn thành đề án VTVL; chỉ đạo điều chỉnh đề án VTVL với cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây là cơ sở quan trọng cho công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm công chức. Cùng đó, công tác tuyển dụng thực hiện theo quy định của Chính phủ, đảm bảo công bằng, đúng luật, áp dụng CNTT trong thi tuyển; đội ngũ CCVC được tuyển có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Giai đoạn 2015 - 2020, TP đã tuyển được 1.639 công chức, 16.261 viên chức, 1.250 công chức cấp xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được TP và các cấp, ngành chú trọng, trong đó ngay từ đầu nhiệm kỳ TP đã ban hành kế hoạch đào tạo CBCC giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC TP giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, TP tập trung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho CBCCVC. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành khung tiêu chí đánh giá hằng tháng với CBCCVC và triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị TP bắt đầu từ 1/7/2018. Tỷ lệ tinh giản biên chế công chức toàn TP đến nay đạt 8,7%, ước đạt 10,6% vào cuối năm 2020. TP cũng tập trung chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của CBCC, với 650 lượt cơ quan, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, qua đó kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện kỷ cương công vụ.

Đặc biệt, một lĩnh vực đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác CCHC trong 5 năm qua của TP là hiện đại hóa hành chính. Từ năm 2016 đến nay, TP đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT; hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng được việc triển khai ứng dụng. Đến nay, 100% CBCC được trang bị máy tính phục vụ công việc; TP hoàn thành kết nối mạng WAN và trang bị thiết bị đến 100% sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; hoàn thành 4/6 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và triển khai 11 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản; 96% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện hoàn toàn trên mạng (trừ văn bản mật). Đáng chú ý, với ứng dụng CNTT phục vụ người dân, DN, TP đã triển khai đưa vào vận hành Cổng DVC kết nối hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp và cung cấp 1.671 DVCTT mức 3, 4; đồng thời kết nối với Cổng DVC quốc gia, cung cấp 223 DVCTT trên Cổng. Đến nay, 39/52 sở, ngành, quận, huyện, thị xã, 210/579 xã, phường, thị trấn cũng đã hoàn thành chuyển đổi TCVN ISO 9001:2015.

TP đã hoàn thành xây dựng, trình "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị" và ngày 27/11/2019 Quốc hội ban hành Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình này tại Hà Nội.


"Song song những kết quả rất đáng khích lệ, nhìn lại việc triển khai Chương trình 08-Ctr/TU cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế đòi hỏi các cấp, ngành từ TP đến cơ sở tập trung khắc phục. Do đó, việc xác định mục tiêu nâng cao thứ hạng của TP về các chỉ số CCHC và cải thiện cơ bản thứ hạng các chỉ số PAPI, SIPAS là rất cần thiết. Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách TTHC, tiếp tục thực hiện quan điểm “người dân và DN” là đối tượng phục vụ của chính quyền và “sự hài lòng của người dân và DN” là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động cơ quan công quyền" - Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà


"Trong công tác CCHC quan trọng nhất là cải cách TTHC và các phần mềm đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC, nhưng kiểm tra một số xã cho thấy phần mềm giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai còn bất cập. Thời gian quy định để trả kết quả hồ sơ không tính 15 ngày công khai cho người dân vào trong quy trình, nên khi công dân thắc mắc thì CBCC lại phải giải thích. Do đó, cần chú trọng đầu tư cải tiến hệ thống phần mềm dùng chung 3 cấp để thích ứng các quy định hiện hành, nếu không, việc triển khai thực hiện chỉ mang tính hình thức" - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Gia Lâm Lưu Thị Ngọc Yến