Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vợ tôi sắp sinh con nhưng lại không tham gia đóng BHXH bắt buộc. Còn tôi có tham gia BHXH bắt buộc được hơn 3 năm, vậy khi vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng tiền thai sản không? Đặng Nhật Anh, (Hoài Đức, Hà Nội).

BHXH Hà Nội trả lời:
Điều kiện hưởng chế độ thai sản với lao động nam đang đóng BHXH bắt buộc khi vợ sinh con:
Tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH quy định: "Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 5 ngày làm việc;
b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con".
Điều kiện để lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con:
Tại Điều 38 Luật BHXH quy định: "Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.
Tại điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTB&XH quy định: “Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.
Vì vậy, khi bạn đã tham gia BHXH bắt buộc được hơn 3 năm mà có đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ bạn sinh con và vợ bạn không tham gia BHXH thì bạn được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần lương cơ sở và được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định.