DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Hà Minh, ảnh Phạm Hùng
22-12-2016 17:16
Kinhtedothi - Sáng 22/12, sau một ngày rưỡi làm việc tập trung, hiệu quả, hội nghị cán bộ chủ chốt TP học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã chính thức bế mạc.
Tin liên quan
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tham dự.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, những nội dung được đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp quán triệt cũng như các chuyên gia đầu ngành trình bày, phổ biến có ý nghĩa rất quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và đặc biệt là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, cũng là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để Thành ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TP khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, đi thẳng vào nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm yêu cầu chủ động, đồng bộ, thống nhất. Đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết của T.Ư và Chương trình hành động của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ để năm 2017, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị.
“Thành ủy sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cơ sở, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; cấp ủy cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Hằng năm, lấy đó làm căn cứ để đánh giá, phân loại kết quả thi đua của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên.

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; quan tâm chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh, tình nghĩa, an toàn, tiết kiệm.

Trước đó vào buổi sáng, các đại biểu đã được PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến những nội dung về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tình hình quốc tế thời gian gần đây; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 9/12/2016 thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) nhằm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.