Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 24

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 24 (huyện Hoài Đức). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 24 (huyện Hoài Đức). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. DUY HOÀNG DƯƠNG
Sinh ngày 19/9/1986
ThS Luật học; Cao cấp lý luận chính trị
Phó Trưởng Ban phụ trách Ban pháp chế HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại biểu HĐND.
2. Thường xuyên tiếp xúc, giữ mối liên hệ chặt chẽ để phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri với HĐND Thành phố tại các kỳ họp để có những giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô nói chung và huyện Hoài Đức nói riêng. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền huyện Hoài Đức để triển khai nhiệm vụ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện lên quận trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3. Tiếp tục tham mưu với HĐND, Thường trực HĐND Thành phố thực hiện giám sát và các có cơ chế chính sách để đẩy mạnh công tác cải cách hànhchính, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với thực tiễn của Thủ đô. Trong đó quan tâm đến đội ngũ cán bộ cơ sở.
4. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát và tham mưu với HĐND Thành phố các cơ chế, chính sách trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
2. NGUYỄN XUÂN ĐẠI
Sinh ngày 18/3/1973
ThS Hệ thống nông nghiệp; Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai;
Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Luôn gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân. Thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh, đề xuất với các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND Thành phố, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát. Tham gia tích cực vào quá trình đổi mới hoạt động của HĐND; xây dựng chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thành phố và huyện Hoài Đức.
3. Kiến nghị với thành phố tăng cường phân cấp quản lý cho các địa phương. Chú trọng xây dựng, triển khai thực hiện tốt các chính sách chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. 
4. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
3. NGUYỄN QUANG ĐỨC
Sinh ngày 22/5/1971
Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với Nhân dân; tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân; liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời kiến nghị HĐND các cấp và cơ quan chức năng giải quyết những ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri và Nhân dân.
2. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định, giải pháp thuộc thẩm quyền HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Thành ủy, nhất là thực hiện hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
3. Đối với huyện Hoài Đức - địa phương tôi ứng cử - là địa bàn huyện đang có tốc độ đô thị hóa cao và nhanh, với nhiệm vụ là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo huyện, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện đề án xây dựng huyện phát triển thành quận trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập trung phát triển Kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề liên quan quyền lợi của Nhân dân theo quy định của pháp luật, giữ ổn định và phát triển bền vững.
5. Tập trung lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức đã đề ra; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật...; hoàn thành việc xây dựng các tiêu chí quận, phường; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc về đất dịch vụ. Phát triển các làng nghề truyền thống; đầu tư xây dựng dự án giao thông, cây xanh, y tế, giáo dục, nhà văn hóa, môi trường...
4. NGUYỄN VĂN THIẾT
Sinh ngày 19/9/1977
Cử nhân Quản trị kinh doanh; Trung cấp lý luận chính trị
Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Phát huy khả năng, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về yêu cầu mà cử tri, Nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các lĩnh vực về đất đai, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.
2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
3. Với cương vị của mình, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
4. Kiến nghị HĐND Thành phố quan tâm đầy đủ đến việc kiểm tra đôn đốc công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Nhân dân.
5. GIANG VĂN THỊNH
Sinh ngày 3/9/1986
ThS Luật; Trung cấp lý luận chính trị
Phó Bí thư chi bộ, Phó Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị.
2. Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; dành nhiều thời gian đi thực tế ở cơ sở, nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; chương trình đối thoại, giải đáp thắc mắc của cử tri trực tiếp ở thôn xóm, tổ dân phố; trực tiếp với chính quyền và người dân về vấn đề bức xúc.
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng quyết định, nghị quyết HĐND Thành phố sát, đúng, dễ thực hiện và có tính khả thi, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.
4. Tham gia, đề xuất các cơ chế, chính sách khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển Thủ đô. Góp phần cùng HĐND Thành phố đề ra những chủ trương, chính sách, cơ chế linh hoạt, thuận lợi để xây dựng huyện Hoài Đức phát triển thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
5. Tham gia tích cực các hoạt động giám sát, quá trình cải tiến hoạt động của HĐND theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận; tham gia chất vấn tại các kỳ họp để tìm giải pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.