Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 28

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 28 (huyện Phúc Thọ). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số Đơn vị bầu cử số 28 (huyện Phúc Thọ). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. HOÀNG THỊ TÚ ANH
Sinh ngày 22/10/1973
ThS Kinh tế Chính trị; Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1.Thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các kiến nghị chính đáng của cử tri đến HĐND Thành phố. Thực hiện nghiêm quy định tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; giải đáp các thắc mắc của cử tri với những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
2. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND Thành phố, đề xuất với Thành phố tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội như: Xử lý ô nhiễm môi trường; chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nước sạch nông thôn; quan tâm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và sự phát triển của thanh thiếu nhi Thủ đô...
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND Thành phố, tích cực thảo luận, bày tỏ ý kiến về các nội dung được bàn tại kỳ họp và xây dựng nghị quyết. Thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND Thành phố.
4. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh người đại biểu Nhân dân. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
2. LÊ THỊ THU HÀ
Sinh ngày 19/10/1974
ThS Quản lý kinh tế; Trung cấp lý luận chính trị
Phó Chủ tịch Công đoàn; Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân. Chấp hành nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, cùng HĐND Thành phố tham gia giải quyết có trách nhiệm những vấn đề nổi cộm, dân sinh bức xúc thuộc phạm vi quyền hạn do mình phụ trách. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của Nhân dân phản ánh trung thực; đề xuất những giải pháp với HĐND Thành phố, các cấp, các ngành liên quan giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, thiết thực của Nhân dân.
2. Nâng cao năng lực công tác, học hỏi, tu dưỡng đạo đức, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp, tham gia bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, Thành phố. Tích cực cùng các cấp hội đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội” và giáo dục truyền thống mà Hội đang triển khai, góp phần giải quyết chính sách cho người có công.
3. Phát huy trách nhiệm của bản thân, thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực thi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Nâng cao trình độ, năng lực của bản thân, đáp ứng yêu cầu của đại biểu HĐND Thành phố. Gương mẫu, vận động gia đình, Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
3. NGUYỄN DOÃN HOÀN
Sinh ngày 31/12/1967
TS Kinh tế; Cử nhân chính trị; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri; tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri; lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của cử tri để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.
2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, chủ động, trách nhiệm trong việc bàn, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng của HĐND Thành phố để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân Thủ đô.
3. Thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người, cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết.
4. Với cương vị là Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, tôi luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trên địa bàn huyện; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng huyện Phúc Thọ phát triển bền vững và toàn diện, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
4. ĐÀO QUANG MINH
Sinh ngày 17/12/1963
PGS,TS Y học; Cử nhân chính trị; Cao cấp lý luận chính trị
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, cùng với các đại biểu và các ban ngành xây dựng những giải pháp khả thi góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng niềm tin của Nhân dân với ngành y tế Thủ đô; cùng đồng nghiệp nỗ lực phấn đấu đưa ngành y tế Thủ đô ngang tầm với khu vực và các nước tiên tiến.
2. Đề xuất các giải pháp và chính sách liên quan đến ngành y tế với mục tiêu: Xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp - an toàn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, tập trung nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân Thủ đô.
3. Phối hợp với ngành y tế trong cả nước khống chế tốt đại dịch Covid-19 góp phần ngăn chặn khủng hoảng kinh tế -  xã hội.
4. Chủ động đưa ra các đề xuất giải pháp để HĐND Thành phố ban hành các chính sách, văn bản pháp luật có tính khả thi cao, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của Nhân dân, đặc biệt là quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: An toàn vệ sinh phòng dịch, công tác tiêm chủng, chính sách BHYT toàn dân. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe.
5. Vận động các tổ chức xã hội, cá nhân, đoàn thể đồng hành với ngành y tế nhằm nâng cao hoạt động chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân Thủ đô nói chung và  huyện Phúc Thọ nói riêng. 
5. ĐỖ THỊ SUYẾN
Sinh ngày 12/4/1989
ThS Quản lý đất đai; Trung cấp lý luận chính trị
Công chức địa chính xây dựng, UBND xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, của HĐND Thành phố; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời với cơ quan có thẩm quyền. Tập trung nghiên cứu, học tập, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.
2. Tham mưu quản lý tình hình sử dụng đất trên địa bàn xã và địa giới hành chính; tham mưu giải quyết các mâu mắc trong quá trình sử dụng đất của người dân; hoàn thiện hồ sơ cấp mới với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận và cấp đổi cấp lại với các trường hợp hết hạn và mất giấy chứng nhận.
3. Tuyên truyền pháp luật đất đai tới quần chúng Nhân dân để nâng cao dân trí giúp người dân sử dụng đất đúng mục đích và hiệu quả sử dụng đất đạt kết quả cao. Tham mưu lãnh đạo định hướng nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để ngành nông nghiệp của địa phương từng bước chuyển mình đúng hướng mang lại giá trị kinh tế.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Gương mẫu, vận động gia đình, Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Kinh tế đô thị cuối tuần