DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn Hà Nội: Đơn vị bầu cử số 7

Kinhtedothi.vn
14-05-2021 02:12
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 7 gồm: Thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng.
Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được ban hành kèm theo Nghị quyết, tại TP Hà Nội có số đơn vị bầu cử là 10; số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 người; số người ứng cử là 49 người.
Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 7 gồm: Thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. TRẦN VIỆT ANH

Sinh ngày: 22/10/1975

TS chuyên ngành Kiến trúc; Cao cấp lý luận Chính trị

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội;

Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ứng cử viên Trần Việt Anh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Dành hết tâm huyết thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu Quốc hội, là cầu nối giữa cử tri Hà Nội với các cơ quan Nhà nước. Tiếp xúc, liên hệ mật thiết với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

2. Tích cực tham gia đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, đặc biệt chú trọng việc giám sát thực hiện các lời hứa, thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần bảo đảm cho các cơ quan này tuân thủ pháp luật, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri.

3. Tham gia ý kiến trong các quyết định quan trọng của Quốc hội về nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tập trung nghiên cứu, góp ý kiến về những chiến lược, chính sách phát triển văn hóa bền vững để đưa văn hóa “thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Phát huy “quyền lực mềm” của văn hóa với những mục tiêu cụ thể như: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gìn giữ giá trị Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, bản sắc văn hóa Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội; Tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội và đất nước ra toàn cầu với hình ảnh Việt Nam - điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn; Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa, nhất là những ngành sẵn có tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.

2. TRẦN THỊ NHỊ HÀ

Sinh ngày: 25/11/1973

Bác sĩ; TS Y học; Cử nhân Luật; Cử nhân ngôn ngữ Anh;

Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Ứng cử viên Trần Thị Nhị Hà.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau :

1. Thực hiện việc tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị từ cử tri của cơ quan chức năng; tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm quyền giám sát của đại biểu Quốc hội đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm.

2. Tích cực tham gia quá trình xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật để đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt ưu tiên chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm người yếu thế, dễ tổn thương.

3. Chủ động trong việc đề xuất, đảm bảo các vấn đề giới, lồng ghép giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong quá trình xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

4. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kiến thức về mọi mặt, tập trung tham gia ý kiến đúng trong quyết định lớn của đất nước, của ngành y tế. Thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, rèn luyện phong cách, tác phong công tác xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân.

3. PHẠM THỊ THANH MAI

Sinh ngày: 3/11/1975

TS Quản lý kinh tế; Cử nhân Tài chính; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận Chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây
Ứng cử viên Phạm Thị Thanh Mai.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội; lắng nghe, mang tiếng nói của người dân vào quá trình tham gia xây dựng, ban hành luật sát thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân...

2. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát của đại biểu Quốc hội. Kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng và Quốc hội những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật. Đổi mới hình thức, nội dung giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội theo hướng: Lựa chọn vấn đề dân sinh bức xúc; giám sát việc cụ thể hóa các quy định của luật phù hợp với thực tiễn...

3. Tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích Nhân dân gắn với phát triển Thủ đô, nhất là các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, người yếu thế; việc làm, giảm nghèo bền vững...

4. Giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, là cầu nối giữa Nhân dân với Quốc hội. Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định, đôn đốc các cơ quan trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chịu sự giám sát của Nhân dân, hằng năm báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình.

5. Tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc hiệu quả. Giữ liên hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân nơi ứng cử, với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

4. NGUYỄN TRUNG THÀNH

Sinh ngày: 22/12/1980

Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận Chính trị

Phó Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường, UBND Thị xã Sơn Tây
Ứng cử viên Nguyễn Trung Thành.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện tiêu cực khác; không để người thân lợi dụng ảnh hưởng của mình để vụ lợi.

2. Gắn bó sâu sát với cử tri và phản ánh đầy đủ nguyện vọng của Nhân dân tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; cùng với chính quyền giải quyết nhanh chóng và đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại của cử tri.

3. Thường xuyên nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực để nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu Quốc hội. Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt vai trò, chức trách của người đại biểu Nhân dân.

4. Xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, bảo vệ môi trường và an toàn cuộc sống cho Nhân dân. Tích cực phản ánh và đấu tranh khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí gây ảnh hưởng tới xây dựng bộ máy Nhà nước.

5. Tích cực xây dựng thành phố Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại, văn minh; nâng cao đồng bộ mức sống vật chất và tinh thần; tham gia các chương trình phát triển kinh tế của thành phố; xử lý vấn đề đất đai và quy hoạch theo nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

5. NGÔ THANH THỦY

Sinh ngày: 6/2/1990

Bác sĩ Y học dự phòng; Sơ cấp Chính trị

Công tác tại Trung tâm y tế quận Tây Hồ
Ứng cử viên Ngô Thanh Thủy.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau :

1. Phát huy tốt khả năng và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri đề xuất với đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính sách xã hội, các vấn đề chăm liên quan đến việc chăm lo nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

2. Giữ liên lạc, mối liên hệ thường xuyên với người dân để nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tôi đặc biệt quan tâm tới vấn đề phát triển tuyến y tế cơ sở và nhu cầu khám chữa bệnh cũng như phòng bệnh của người dân. Tôi sẽ đưa ra các đề xuất lên Quốc hội tập trung nhân lực và vật lực của ngành y tế để phát triển các trung tâm y tế, các phòng khám đa khoa, giúp người dân nhận được sự chăm sóc tốt nhất về y tế ngay từ cơ sở địa phương.

3. Là một người phụ nữ, một người mẹ, tôi quan tâm và thấu hiểu về áp lực của người phụ nữ gặp phải trong xã hội hiện đại. Tôi sẽ quan tâm đề xuất, kiến nghị bảo vệ và nâng cao quyền lợi của bà mẹ và trẻ em. Đặc biệt tập trung trong các vấn đề về chính sách tạo điều kiện cho phụ nữa vừa yên tâm công tác vừa đảm bảo thời gian dành cho gia đình.