Chương trình hành động của Hà Nội triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá của Thành ủy, Nghị quyết số 7/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính sau:

1- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; 2- Tập trung kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; 3- Đẩy mạnh pháp triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; 4- Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; 5- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; 6- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, Thành phố sẽ huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, vốn xã hội hóa. Hoàn thiện cơ chế huy động các nguồn lực để tập trung phát triển các lĩnh vực, đầu tư dự án có tác động lan tỏa cao. Bên cạnh đó, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời nhằm duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Về chính sách tiền tệ, Thành phố đặt mục tiêu kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2012 khoảng 15-17%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14-16%. Thực hiện các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn tín dụng phục vụ các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động, các dự án hiệu quả; kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay các lĩnh vực không khuyến khích ở mức hợp lý.

Thành phố cũng tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông đô thị. Đầu tư một số cầu vượt có kết cấu nhẹ tại một số nút giao thông trên các tuyến đường vành đai 2, 3 và một số nút giao thông quan trọng. Bên cạnh đó, rà soát và sắp xếp, điều chỉnh lại các luồng tuyến xe buýt cho hợp lý...