Có được đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền không?

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ

Kinhtedothi - Do phải đi công tác nước ngoài một thời gian dài, tôi đã ký Hợp đồng ủy quyền cho con gái được phép chuyển nhượng căn nhà của tôi. Nay tôi về nước trước thời hạn, tôi muốn hủy hợp đồng uỷ quyền đó nhưng con gái không chịu ký. Xin hỏi tôi phải làm gì? Nguyễn Văn Hào, quận Đống Đa, Hà Nội

Trả lời:
Khoản 1, Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015 về đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng ủy quyền quy định như sau: Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. Nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý. Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt…
Như vậy, căn cứ quy định trên, bạn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền mà không cần có sự đồng ý của con gái mình.
Nếu trường hợp của ông là ủy quyền không có thù lao, ông có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền đối với con gái bất cứ lúc nào, tuy nhiên phải báo trước cho con gái một khoảng thời gian hợp lý. Nếu ủy quyền có thù lao, ông vẫn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải trả thù lao cho con gái theo thỏa thuận đã ký.
Để hủy Hợp đồng ủy quyền, ông có thể tự làm đơn thông báo việc đơn phương hủy Hợp đồng ủy quyền của mình cho con gái biết. Lúc này, Hợp đồng ủy quyền sau khi đã thực hiện thủ tục hủy bỏ thì không còn giá trị pháp lý, mọi giao dịch thực hiện sau khi Hợp đồng ủy quyền bị hủy bỏ mà nhân danh con gái bạn là vô hiệu.
Ngoài ra, nếu trong trường hợp Hợp đồng ủy quyền có ghi thời hạn ủy quyền, thì nếu hết thời hạn ủy quyền, đương nhiên Hợp đồng ủy quyền đó chấm dứt hiệu lực.
Luật sư Nguyễn Hồng Quang – Đoàn Luật sư Hà Nội

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần